Regulament oficial de organizare şi desfăşurare a concursului
“Cros Run4freedom – 2013 editia a I-a’’

(cros pentru tineri şi adulţi)

29 septembrie 2013, Parc Alexandru Ioan Cuza

SECŢIUNEA 1.
ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI

Competiţia ”Cros Run4freedom 2013 – Editia a I-a” (cros pentru tineri şi adulţi) (denumită în cele ce urmează “Competiţia”) este organizată de către SC Bancpost SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompeiu Nr.6ª, Sectorul 2, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/9052/1991, Cod Unic de Identificare 404416, in colaborare cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane, cu sediul Bucuresti (structura de specialitate aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, cu atribuţii de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.) si are rolul de a promova mesajul campaniei Bancpost, The NO Project powered by Bancpost, campanie de constientizare a problemei traficului de persoane.

S.C. Bancpost S.A. este  inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate.

Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul evenimentului, site ce apartine de Bancpost: http://stafeta.thenoproject.ro şi la locul de desfăşurare a Competiţiei din parcul IOR. Locatia exacta de start fiind disponibila pe site-ul oficial.

Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori cu ocazia înscrierii, precum şi în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

SECŢIUNEA 2.
PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

2.1. Data şi locul desfăşurării Competiţiei:

Competiţia va avea loc în ziua de duminica, 29 septembrie 2013, începând cu ora 08:45 în Bucureşti, în Parcul IOR pe aleia de langa lac (zona de înscrieri şi aria de concurs sunt marcate pe harta disponibila pe site-ul oficial) si se va finaliza in jurul orei 13.00.

Startul şi sosirea în/din competiţie vor fi amenajate pe una din aleile din Parcul Alexandru Ioan Cuza, in apropiere de podul de peste lac, zona marcata pe harta atasata. Înscrierea/validarea înscrierii la competiţie şi festivitatea de premiere vor avea loc în aceeaşi zonă de start/sosire.

Pe durata desfăşurării Competiţiei, între orele 08.45.-12.30, accesul pe aleile pe unde se vor desfăşura probele va fi parţial restricţionat. Traseul de desfăşurare a întrecerilor va fi însemnat cu bandă de delimitare şi va avea în anumite puncte stabilite anterior persoane din partea organizatorilor, comisari de traseu. Aceştia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranţa de către toţi competitorii.

Accesul în zona de concurs:

a) – cu autovehicule proprietate personală. Autovehiculele se pot parca pe str. Liviu Rebreanu (în apropierea zonei de start/sosire) în zona de parcare amplasată în aria Pod Lacuri.

b) – cu mijloace de transport în comun (metrou, autobuz,…)

Specificaţie staţie de metrou apropiată:
- Staţia Titan – ( acces prin str. Liviu Rebreanu – aprox. 500m)

Specificaţie staţii de autobuz/troleu/tramvai:
- Staţia Pod Lacuri – mijloace de transport 311, 19 şi 23
- Statia Poşta Titan – mijloace de transport 311, 19 şi 23.

Competiţia se desfăşoară conform mecanismului Competiţiei, aşa cum este acesta detaliat în Secţiunea 3 din prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 3.
MECANISMUL COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei

Această competiţie se adresează angajaţilor Bancpost, partenerilor şi membrilor de familie ai acestora care s-au înscris pe listele de concurs aflate pe site-ul evenimentului http://stafeta.thenoproject.ro, pana pe data de 23.09.2013, cat si tertelor parti, inscrise in limita locurilor disponibile, dupa finalizarea inscrierii celor ce tin de Bancpost si pana in ziua evenimentului. Înscrierea participanţilor se poate face şi în ziua concursului la locul de desfăşurare a competiţiei în zona start/sosire.

Competiţia va cuprinde 3 curse distincte:

a) Cros persoane cu handicap

b) Crosuri tineret care în funcţie de vârsta şi sexul competitorilor cuprinde următoarele categorii:
a3) – tineri 11-14 ani – fete/baieti
a3) – tineri 15-17 ani – fete/baieti

b) Stafeta adulţi la care pot participa concurenti din urmatoarele categorii:
b1) – feminin:  peste 18 ani
b2) – masculin:  peste 18 ani

Obs. Se ia in calcul varsta implinita la data desfasurarii competitiei!

3.2. Distanţe de parcurs

- Cros persoane cu handicap – o tura de lac 3.1km
- Cros tineret – 1.5 km
- Stafeta adulti – 4 x 3.1km

3.3. Traseul de concurs

O tura a traseului de concurs pentru proba de cros persoane cu handicap va avea lungimea de 3,1 Km, pe aleea de lângă lac.

In cadrul stafetei pentru adulţi, competiţia se va desfăşura pe acelaşi traseu, aleea de lângă lac cu o lungime de 3,1 km. Pentru parcurgerea întregii distanţe de concurs, adultii vor trebui sa parcurga in regim de stafeta de 4 persoane, 4 ture, adică aprox. 12,4 km.

Traseul de concurs va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare şi va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasaţi în diferite puncte ale traseului.

3.4. Înscriere

Înscrierea participanţilor ce tin de Bancpost, se face pe pe siteul evenimentului http://stafeta.thenoproject.ro pana pe data de 23.09.2013 dar pentru terte parti incepand cu data de 23.09.2013 si pana in ziua stafetei in limita a 350 de locuri (pentru terti) sau 450 de locuri pe tot evenimentul. Înscrierea participanţilor se poate face şi în ziua concursului începând cu ora 08:00 şi până la ora 08:45, la locul de desfăşurare a competiţiei în zona start/sosire, numai în limita locurilor rămase disponibile. Inscrierile pentru probele de tineret se pot face pana la maxim ora 10:45 in prezenta unuia dintre parinti/ruda apropiata.

Pentru a evita aglomerarea traseului şi pentru desfăşurarea în siguranţă a competiţiei, numărul total al participanţilor pentru toate categoriile trebuie sa fie de maxim 450 de persoane.

3.5. Taxa de înscriere

Participarea tuturor persoanelor la această competiţie se face fără plata vreunei taxe (participarea este gratuită).

3.6. Declaraţia pe propria răspundere si ridicare kituri

Pentru participarea la eveniment toti concurenti vor trebui sa completeze si sa semneze o declaratie pe proprie raspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie. Pentru copiii participanţi la această competiţie unul dintre părinţi va completa şi semna o declaraţie prin care îşi vor da acordul pe proprie răspundere cu privire la participare si vor declara că participantul (copil) este apt din punct de vedere medical pentru participarea la această competiţie. Ora 08:45 este ora limita de înscriere şi de completare a declaraţiei pe propria răspundere, la faţa locului, pentru toate probele de adulti si 10:45  pentru probele de tineret. Acesta declaratie trebuie predata catre organizatori cu cel putin 15 minute inainte de ora startului la care este inscris fiecare concurent. In sens contrar concurentul in cazul probelor individuale sau echipa in cazul probei de stafeta este descalificata.

Kiturile de concurs ce cuprind tricourile de concurs,  numerele si chipurile pentru cronometrarea timpului fiecarui participant, se vor ridica inainte de eveniment la o locatie si un interval orar ce va fi anuntat ulterior pe site-ul oficial al evenimentului precum si in ziua evenimentului pana in ora limita de depunere a declaratiilor pe propria raspundere.

Kiturile de la proba de stafeta se ridica de catre o singura persoana pentru intreaga echipa, de preferat de comandatul echipei. Ei vor trebui sa predea la ridicarea kitului declaratiile tuturor membrilor echipei.

Angajatii Bancpost vor putea intra in posesia kitului de participare si direct din Centrala, de la Departamentul de Resurse Umane, cu cel putin 5 zile inainte de concurs. La ridicarea kitului, trebuie depuse declaratiile membrilor echipei.

Daca un concurent nu are depusa declaratia pe proprie raspundere va fi considerat in afara concursului si va fi descalificat din clasament. Descalificarea unui membru de stafeta atrage dupa sine descalificarea intregii echipe.

3.7. Echipament şi condiţii de concurs. Numere de concurs

Concurenţii vor participa la competiţie folosind propriul echipament de alergare, mai putin tricourile care vor fi puse la dispozitie din partea Bancpost. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare corespunzător condiţiilor meteorologice de la ora de desfăşurare a competiţiei (inclusiv încălţăminte adecvată).

Tricourile si numerele de concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi se vor înmâna concurenţilor după completarea şi semnarea declaraţiilor pe propria răspundere.

Numerele de concurs se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului fiecărui concurent (pe partea din faţă), astfel încât să fie vizibile.

In cazul in care participantii nu au echipament de alergare adecvat conditiilor de stafeta dar si de vreme, poate fi descalificat de catre organizator.

3.8. Start şi limite de timp

- ora 8.45-9.00 START: Cursa persoane cu dizabilitati, 3.1km, limita de timp 30 min
- ora 09:00 START: Stafeta adulti 4 x 3.1km, limita de timp 2h
- ora 11:00 START: Cruse tineret, 1.5km, limita de timp 30 min

3.9. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea liniei de sosire se va cronometra şi timpul în care fiecare participant va reuşi să parcurgă întregul traseu.

Se vor întocmi clasamente separate pentru fiecare categorie detaliate mai sus.

Daca la o categorie sunt mai putin de 5 participanti, organizatorii isi rezerva dreptul de a comasa sau chiar anula categoria respectiva.

3.10. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea respectarea traseului de către concurenţi, iar în zona start/sosire vor înregistra fiecare trecere a concurenţilor prin punctul respectiv, ţinând evidenţa numărului de ture. La sfârşitul cursei, aceste date vor fi cumulate şi se va verifica numărul de treceri ale fiecărui concurent prin punctele respective. Dacă unul dintre concurenţi nu a cumulat numărul total de treceri prin toate punctele de control, atunci concurentul respectiv va fi descalificat.

Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

SECŢIUNEA 4.
ANUNŢAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri şi premii

Castigatorii locurilor 1, 2 şi 3 de la fiecare categorie vor primi medalii, cupe si diplome.

Nu vor exista alte premii materiale.  Toţi participanţii vor primi medalii si diplome de participare electronice.

La punctul de start, toţi participanţii vor avea la dispozitie apa plată si fructe.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc dupa terminarea tuturor curselor (aproximativ 12:00) la locul de desfăşurare a evenimentului.

SECŢIUNEA 5.
CONDIŢII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiţii administrative (pe timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine lui Gabriel Solomon Persoana Fizica Autorizata, Cod unic de inregistrare: 24773011 care se ocupa de implementarea evenimentului şi care pune la dispoziţie inainte de inceperea evenimentului din data de 29.09.2013 toata logistica:
- aprobarile de la Primarie, arbitrii, sistemul de cronometrare, voluntari necesari in ziua evenimentului, cantitatea de apa si fructe necesare  bunei desfăşurări a competiţiei.

În timpul curselor de cros, în zona start/sosire, va exista un punct de revitalizare unde concurenţii se pot alimenta cu apa plată si fructe.

Pe durata desfăşurării tuturor curselor, participanţii nu pot părăsi traseul de alergare şi nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând şi culoarul de delimitare trasat de către organizatori şi marcat cu bandă. Participanţii care renunţă la cursă pe parcursul alergării sunt obligati să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunţa arbitrul de traseu din acea locaţie despre acest abandon.

Competiţia va beneficia de prezenţa unei ambulanţe pentru cazuri de accidentări care se va afla în apropierea zonei de start/sosire.

5.2. Condiţii administrative (generale)

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Competiţii. Lista căştigătorilor va fi publicată după data de 30 septembrie 2013 pe site-ul results.42km.ro şi pe http://stafeta.thenoproject.ro.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare.

Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfăşurare a competiţiei sub sancţiunea descalificării din competiţie. Aceştia vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate în parc sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

Persoane de contact:
Gabriel Solomon – telefon 0741040219, email: hello@gabrielsolomon.ro

Participarea la aceasta competitie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament de catre participanti.

Tuturor participantilor la competitie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea Nr.677/2001, cu modificarile la zi, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Fiecare participant isi exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,  astfel:

(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;

(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Organizator, la adresa mentionata mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;

(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Organizator, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;

(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Organizator, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei,  pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001.

FORTA MAJORA

Concursul poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare.

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la competitie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in situatia in care nu se va ajunge la o solutie amiabila. Litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Mergi sus